Studieplan

Din studieplan visar

  • dina kurser, antalet poäng samt start och slutdatum
  • ditt mål med studierna

Din studieplan finns här (kräver inloggning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Glömt lösenord? Här kan du få ett nyttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innan du kan se din studieplan måste du skapa ett användarkonto och göra en ansökan.


Poäng

Varje kurs är poängsatt. Det är vanligt att en kurs är 100 poäng.

CSN kräver att du klarar 20 poäng per vecka för att få studiemedel för heltidsstudier. Du måste läsa minst halvtid (10 poäng per vecka) för att kunna söka studiemedel från CSN.

Viktigt att följa din studieplan

Utifrån dina start- och sluttider planerar du varje kurs tillsammans med läraren. Det är mycket viktigt att du sedan följer din plan. I många kurser har du ingen grupp som bestämmer studietakten och du har därför ett stort eget ansvar. Om planen måste ändras, till exempel genom att du måste förlänga kursen, ska du prata med din lärare och även med studie- och yrkesvägledaren. En ändring påverkar ofta din studieekonomi.

Förlängning av kurs måste göras minst två veckor före planerat kursslut, annars kommer kursen att avslutas och betygssättas vid det ursprungliga datumet.

Att vara aktiv i en kurs

I distansutbildningar måste du lämna in uppgifter enligt din plan, ofta en uppgift varje vecka.

I kurser med platsbundna lektioner är det viktigt att du deltar i den omfattning som du och din lärare kom överens om i början av kursen. Det krävs närvaro i aktiviteter som exempelvis laborationer, muntliga framställningar och prov. Vi har sett ett starkt samband mellan hög närvaro och att uppnå kursmålen, så därför uppmanar vi dig att gå på de lektioner som erbjuds.

Om du inte kan närvara på en lektion som du planerat vill vi att du meddelar din lärare.

Sjukdom och vård av barn

Har du varit borta ska du i första hand diskutera med läraren hur detta kan lösas. Du behöver antagligen också kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Du kan få behålla din ersättning från CSN förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.

Ledighet och studieuppehåll

Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktar skolan det som ett kursavbrott.

Sidan uppdaterades

2018-05-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Diskutera din studieplan med syv


För dig som har sökt

Se din studieplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning)