Prövning

Formulär för anmälan till prövning finns längst ner på sidan

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts. Du följer ingen undervisning utan skaffar kunskaperna på egen hand. Du gör sedan tentamen, oftast både skriftlig och muntlig, och vi ger dig ett betyg.

Så här står det Skollagen 20 kap 40 §

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Tider för prövning

Du kan göra prövning under följande tider:

  • Våren 2017: veckorna 11-19 (13 mars-12 maj)
  • Hösten 2017: veckorna 38-46 (18 sep-17 nov)

Anmälan måste göras senast fyra veckor innan du vill pröva.

  • Sista anmälsningsdag för våren 2017 är 10 april
  • Sista anmälningsdag för hösten 2017 är 16 oktober


Prövningen steg för steg

Steg 1: Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare för allmän information.

Steg 2: Välj skola

Prövning inom Vuxenutbildningen måste göras hos Komvux Arken om det gäller en kurs som finns inom vårt ordinarie utbud. I övriga kurser görs prövningen hos våra samarbetsskolor Miroi och Hermods.

Vi vill också påpeka att du har rätt enligt gymnasieförordningen 8 kap. 25 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att göra prövning på gymnasieskolan om du istället vill ha betyg därifrån. Du behöver inte vara elev där för att göra prövningen hos dem. I så fall kontaktar du gymnasieskolan direkt.

Steg 3: Läs instruktionerna/kontakta läraren

Innan du anmäler dig och betalar har du rätt att få veta hur prövningen går till. Kontakta den lärare som har kursen eller en studie- och yrkesvägledare som kan lotsa dig till rätt lärare. Om du ska pröva i följande kurser så finns info på länkarna: Engelska 6PDF, Engelska 7PDF, Matematik 1PDF, Matematik 2PDF, Matematik 3PDF, Matematik 4PDF, Matematik 5PDF, Svenska 1PDF, Svenska som andraspråk 3PDF

Om din prövning gäller kurser hos Miroi eller Hermods ska du vända dig till respektive skolas kundtjänst.

Steg 4: Anmälan och betalning

Fyll i anmälningsformulärat längst ner på sidan

Bifoga en fil med kvitto på inbetald avgift. Avgiften är 500 kronor per kurs. Enda undantaget är om du tidigare har fått betyget F eller IG på kursen och är elev hos oss (i andra kurser) samtidigt som du vill göra prövningen. I så fall måste du bifoga ditt IG/F-betyg

Om du inte är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun måste du bifoga ett personbevis.

Avgiften betalas till bankgiro 188-4774. Ange Örnsköldsviks kommun som betalningsmottagare. I fältet för meddelande till betalningsmottagaren skriver du: ditt personnummer samt texten "prövning 615-36992-48202".

Avgiften återbetalas aldrig. Det är därför viktigt att du vet vad prövningen innebär innan du anmäler dig.

Steg 5: Efter anmälan

Efter anmälan och betalning kommer du att bli kontaktad av oss inom två veckor.

Steg 6: Egna förberedelse

Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen undervisning.

Steg 7: Prövningen

Hur en prövning praktiskt ska gå till finns inte reglerat i någon förordning. Bedömningen ska dock alltid utgå ifrån de nationella kunskapskraven som du hittar på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Prövningen görs på hela innehållet i kursen och kan innebära såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter. I en del kurser ingår praktiska uppgifter som måste utföras under en längre tidsperiod.

Vid prövningen måste du kunna legitimera dig.

Steg 8: Efteråt

Betyget överförs till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till universitetens och högskolornas Antagning.se. Söker du andra utbildningar (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka betyget till dem.


Anmälan till prövning

Anmäl dig i formuläret. Du kan bara skicka in anmälan för en kurs i taget. Bifoga fil med kvitto på betald avgift. Om du har IG eller F på kursen sedan tidigare, och är elev hos oss samtidigt som du vill göra prövningen, behöver du inte betala. I så fall ska du bifoga fil med ditt tidigare betyg.

Skola där jag vill pröva *Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det) *


Personuppgifter
User informationSidan uppdaterades

2017-03-28

Sidansvarig: