Du är här:

Behörighet och urval

Behörighet - uppfyller du kraven?

Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år.

Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.

Behörighet innebär inte automatiskt att du får en plats. Ibland måste ett urval göras.

Folkbokförd i Örnsköldsvik

Du ska vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun. Annars måste du lämna ansökan till din hemkommun, som kan bevilja utbildningen.

Du ska inte läsa det du redan kan

En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning.

Vilken nivå ska du börja på?

I förordningen står att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

2017: Utökad rätt att läsa på komvux

Du som uppfyller kraven ovan har lagstadgad rätt att läsa kurser för att skaffa dig så kallad grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola. Efter det har du också rätt att läsa in en eller flera särskilda behörigheter för högskola och yrkeshögskola. Dina rättigheter finns i Skollagen 20 kap 19§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urval - vem får plats?

Något urval ska inte göras om du har rätt att delta enligt texten ovan

Om platserna därefter inte räcker till alla görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnar i ansökan. Urvalet görs enligt förordning 2011:1108 3 kap 7§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Vid yrkesutbildning med statsbidrag gäller istället förordning 2009:43 3§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Bestämmelserna om urval i förordning 2011:1108 ska inte tillämpas vid sådan utbildning ... I stället ska, om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Vi har tyvärr inte ekonomiska möjligheter att ta emot alla som söker.

Se Vanliga frågor för mer konkret info om vem som får plats.

Sidan uppdaterades

2017-02-16

Sidansvarig: