Kulturskolan

I den nya organisationen fungerar Kulturskolecentrum som ett resurscentrum till skolornas ordinarie verksamhet, därför har personalen indelats i arbetslag, som ska täcka de olika skolornas behov och är spridda runt om i kommunen.

Kulturskolans verksamhet erbjuder eleverna en slags frizon från traditionella krav och prestationer. Mötesplatser där de tillsammans kan skapa, utveckla sin kreativa förmåga och därmed stärka sin självkänsla. En viktig roll kulturskolan har är att stärka människor så de känner sig trygga i att våga och i att skapa.

En viktigt verktyg i arbetet är projekt Skapande skola som är Kulturrådets nationella projekt med syfte att införliva kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt i förskoleklass till åk 9 i grundskolan. Örnsköldsviks kommuns skolor får bidrag för bl.a. inköp av föreställningar, guidning på museum, arrangemang där kulturpedagoger eller kulturaktörer medverkar, för transporter till och från kulturaktiviteter, samt insatser som främjar det egna skapandet.

Sidan uppdaterades

2017-02-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sten-Ove Sundlöf
0660 - 882 78
Skicka e-post

Mer information