KomTek

KomTek arbetar för att väcka barn och ungdomars teknikintresse. Cirka 200 elever går på KomTeks kurser. Med tiden har verksamheten breddats till att
bli en viktig resurs även för grundskolans undervisning.

KomTeks pedagogik bygger på att det ska finnas en stor glädje i att skapa med hjälp av teknik. En uttalad förhoppning är att få fler flickor och pojkar att intressera sig för teknik och se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare.

Länge hölls det enbart kvällskurser, men med tiden har KomTeks verksamhet breddats och även blivit ett viktigt resurscentra och stöd i grundskolornas teknikundervisning.

Numera åker personal från KomTek runt bland skolorna och för att ta del av deras teknikundervisning. Utifrån detta ger de sedan tips och idéer hur undervisningen kan förbättras. De tar även emot skolklasser som får prova på teknik under skoltid. Sedan flera år tillbaka har de även arrangerat de så kallade NoT- dagarna (Naturvetenskap och Teknik), som vuxit och har fler deltagare än någonsin.

Annan hjälp som KomTek bistår skolorna med är NTA. Det vill säga temalådor
för att bedriva ett undersökande arbetssätt. Dessutom lånar de ut undervisningsmaterial, däribland tekniklego.

Sidan uppdaterades

2017-05-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jan Westman
0660 - 885 64
Skicka e-post