Resurscentra och stödfunktioner

Barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Bildningsförvaltningen har valt att erbjuda stöd till pedagoger och chefer via utvecklingsavdelning och resurscentra.

På utvecklingsavdelningen finns kompetens inom kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Kulturskolan erbjuder en mångfald estetiska uttrycksformer både i skolan och på eftermiddagstid.

Kom Tek,inspirerar och inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Boklådan är en resurs för skriv och läs, skolbibliotek och Skoldatatek.

Sidan uppdaterades

2018-01-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Utvecklingschef
Kristina Rastbäck
070 - 190 90 55
Skicka e-post