Du är här:

Synpunkter, klagomål

Dina synpunkter är värdefulla för vårt arbete. Om du har synpunkter eller klagomål på bildningsförvaltningens verksamheter så har vi rutiner för att ta emot och utreda detta. 

 

Jag har en synpunkt

Synpunkter och förslag till förbättring skickar du enklast via e-post till bildning@ornskoldsvik.se

Vad händer med mina åsikter?

Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra barnomsorg och skola. Tänk på att din synpunkt och dina uppgifter som registreras hos kommunen blir en allmän handling. Detta innebär att alla som begär kan få ta del av handlingen, förutsatt att den inte innehåller sekretessskyddat material.

 

Jag vill lämna klagomål

Prata med personalen

Vänd dig i första hand till den personal som är berörd. Om du inte blir nöjd kan du prata med förskolechefen eller rektorn. Känner du dig fortfarande inte nöjd så kan du kontakta verksamhetscheferna. Se "Kontakta oss".

Skicka klagomål

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen finns det tre olika sätt att skicka in klagomålet:

Bildningsförvaltningens administration
891 88 Örnsköldsvik

Ditt klagomål blir registrerat som en inkommande handling och därmed offentlig. Du kan vara anonym men då kan vi inte ge dig återkoppling.

Vad händer sen?

1)  Efter det att ditt klagomål har registrerats hos oss får du en bekräftelse på att vi har mottagit det. Därefter skickas det vidare till den som är ansvarig för det som ditt klagomål handlar om.

2) När den ansvarige har bemött ditt klagomål skickas ett svar till dig. För att kunna skicka svaret måste vi ha dina kontaktuppgifter.Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Hur lång tid tar det?

När ditt klagomål har tagits emot och registrerats är vår ambition att du ska få ett snabbt svar, helst inom två veckor. I semestertider kan det ta längre än två veckor. I vissa fall kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

 

Sidan uppdaterades

2018-01-26

Sidansvarig: