Du är här:

VFU vid Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks Kommun erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter inom olika yrkesområden.

Lärarutbildningen

Inom för- och grundskolan samt gymnasie- och vuxenutbildningen tar vi emot ett stort antal lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Respektive universitet fördelar platserna.

Läs mer om VFU för lärarstudenter i Örnsköldsviks Kommun

Vård- och omsorgsutbildningar

Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Umeå universitet om att årligen ta emot ett antal studenter från socionomprogrammet, sjukgymnastprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, högskoleprogrammet mot psykiatrisk omvårdnad samt distriktssköterskestudenter. Umeå universitet fördelar dessa platser. Ta kontakt med din praktikhandledare.

För övriga universitet kontakta kundtjänst.

Din verksamhetsförlagda utbildning kan exempelvis vara på ett särskilt boende för äldre, eller så kan du praktisera inom hemvården där personer får sjukvård i sina hem.

Du får en bra lärmiljö

Vi har en stöttande, kollegial och välkomnande lärmiljö, där du har tillgång till en skrivplats, dator och internetuppkoppling. Våra handledare är genuint intresserade av att handleda studenter och du får en bra introduktion från start.

Du får växa med ansvaret

Vi arbetar med personcentrerad vård och du får möta många olika patienter med varierande sjukdomsbilder och behov. Gradvis får du delta mer aktivt och självständigt i arbetsuppgifterna.

Du får goda chanser till jobb i Örnsköldsviks kommun

Du har möjlighet arbeta både under studietiden och ferier. Redan efter första terminen får du möjlighet att arbeta som vårdbiträde.
Efter fjärde terminen kan du arbeta hos oss som undersköterska i hemvården i nära samarbete med sjuksköterska. När du är färdigutbildad sjuksköterska har du goda möjligheter att få anställning hos oss.

Här kan du läsa mer om kommunens hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats

Du får tillgång en rikt fritidsutbudlänk till annan webbplats

Vill du ha fler argument för varför du ska välja Örnsköldsvik för din praktik, veta mer om praktiska saker som boende och vad som erbjuds i fråga om upplevelser och miljö?

 

Här kan du läsa mer bostadsgarantinlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2018-01-16

Sidansvarig: