Universitetsutbildningar

Här är utbudet för vårterminen 2018

Förskollärarprogrammet

Umeå universitet 210 hp

Som förskollärare har du ett betydelsefullt arbete där du får följa och stödja barnens utveckling fram till skolstart. Förskollärarprogrammet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativ och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjuksköterskeprogrammet, distans

Umeå universitet 180 hp

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen. Vidare ingår organisation och ledarskap. I utbildningen ingår också ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sjukdomslära, pedagogik och psykologi.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Turismkunskap II

Umeå universitet 5 hp

Inom kursen riktas fokus på naturturism och kulturarvsturism. I det sammanhanget ges en översikt av karaktärsdrag och effekter av dessa turismformer. Du får en inblick i olika bevarandestrategier, förvaltningen av kulturarv och naturskyddade områden och i olika planeringssystem för turismutveckling.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Malin Wedin
Utvecklingsstrateg
070-625 78 56
Skicka e-post

Facebook studera i Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster