Forskning

Forskning är samlingsbegreppet för människans sökande efter ny kunskap eller sökande efter nya tillämpningar på redan känd kunskap. I Örnsköldsvik är vi av tradition mer tillämpningsinriktade. Än idag utgörs en stark grundpelare i Örnsköldsviks arbetsliv av avancerad exportindustri.

Forskningen i Örnsköldsvik är starkt kopplad till våra styrkeområden och de närmaste universiteten. Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet. Kemi, energi och samhällsforskning präglar samarbetet med Umeå universitet. Luleå tekniska universitet kopplas främst till den mångfasetterade verkstadsindustrin.

Lokala forskningsmiljöer finns vid Umeå universitets och Mittuniversitetets etableringar i centrala Örnsköldsvik. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt stationerade Institutet för tillämpad hydraulik ITH utgör Nordens bredaste kompetenscentrum inom hydraulikområdet. Och kopplat till enskilda företag finns mer forskning. Kort sagt, forskningen är i högsta grad närvarande i Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks kommun driver sedan 2011 en forskningssatsning under namnet Kunskapsnod Örnsköldsvik. Målsättningen är att stärka och utveckla de egna verksamheterna och att bli en mer attraktiv arbetsgivare där anställda uppmuntras att söka ny kunskap och utveckling. Under 2015 delfinansieras fem kommundoktoranders löner. Forskningen bedrivs inom områden som äldrevård, skola och kommunikation. Ett studiestödsprogram uppmuntrar anställda att söka spets- eller forskarkurser inom ett flertal prioriterade verksamhetsområden. Örnsköldsviks kommun tror på den forskningsbaserade kunskapens betydelse för framtida tillväxt.

Sidan uppdaterades

2017-03-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johan Eklund
Forskningssamordnare
0660 - 889 52
Skicka e-post