Internationellt samarbete kring kost, hälsa och kultur

Erasmus+ KA2-projektet ”Opening up education through the school projects and ICT” är ett internationellt samarbete kring kost, hälsa och kultur som sträcker sig över två år.

Syfte

Inom EU finns flera utbildningsmål varav ett är att öka antalet elever som slutför sin utbildning, ett annat är att öka det ämnesövergripande arbetet och det tredje är att öka användningen av IKT. Syftet med projektet ”Opening up education through the school projects and ICT” är bland annat att utveckla dessa tre. Under projektets gång ska ett didaktiskt material tas fram utifrån det gemensamma utvecklingsarbetet.

De elever som deltar i projektet ska arbeta med områdena hälsa, kost och näringslära samt olika länders kulturer. Ämnesområdena är valda efter vad ett stort antal elever är intresserade av samt att övervikt ökar bland befolkningen inom EU.
Arbetet med eleverna ska resultera i en eBok på sju olika språk.

Projektets vision är att det ska resultera i ett material som alla lärare i hela Europa kan använda sig av.

Deltagare

Elever, lärare och rektorer från sex europeiska skolor genomför projektet tillsammans; Örnsköldsviks gymnasium, en skola från Vidin i Bulgarien, Istanbul i Turkiet, Kalafat i Rumänien, Rom i Italien och Aten i Grekland.
Från varje skola deltar sex lärare, en ansvarig rektor samt elever som har kurser med någon av de lärare som deltar. Från Örnsköldsviks gymnasium deltar främst elever som går på Naturvetenskapsprogrammet.
Personal som deltar från Örnsköldsviks Gymnasium är:
Robert Nordkvist, rektor
Helen Forsgren, lärare biologi, projektansvarig
Annika Forsgren, lärare matematik
Mikael Hulmé, lärare svenska
Kicki Edholm, lärare idrott
Birgitta Dahllöf, lärare engelska
Joakim Forsgren, informations- och kommunikationsteknik

Träffar

Under projektets gång ska ett antal fysiska träffar genomföras. Den första träffen genomförs i Örnsköldsvik med de projektansvariga för att diskutera projektets upplägg, delar och vem som ansvarar för vad. I november 2015 genomförs en träningsvecka i Aten då metoder och verktyg tränas. Därefter kommer tre transnationella möten att hållas - våren 2016 i Italien, hösten 2016 i Turkiet och projektet avslutas i Bulgarien våren 2017.

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Robert Nordqvist, rektor
0660-889 31
Skicka e-post  

Helen Forsgren, projektansvarig
0660-889 36
Skicka e-post