Du är här:

Elevinflytande och föreningar

Klassråd

Örnsköldsviks gymnasiums ambition är att samtliga klasser ska genomföra klassråd varje vecka. På klassrådstiden behandlas olika ärenden som t ex likabehandling, arbetsmiljö och planeringsfrågor.

Elevråd

Elevrådet är en förening som samtliga elever automatiskt blir medlemmar i (kostnadsfritt) när de påbörjar sina gymnasiestudier. På Örnsköldsviks Gymnasium finns en central elevrådsstyrelse, två av eleverna demokratiskt utvalda elevrådsstyrelser, en på Nola och en på Park, och varje klass utser egna elevrådsrepresentanter.

Elevråden arbetar bl a med elevernas inflytande över utbildningen, arbetsmiljöfrågor och elevarrangemang. Elevråden fyller en viktig funktion för elevdemokratin samt är en betydelsefull samarbetsparter för skolledningen.

Parks elevråd på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nolas elevråd på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevskyddsombud (ESO)

Arbets­miljö­lagen gäller även för eleverna i gymnasieskolan. De har rätt att medverka i skolans arbetsmiljö­arbete genom att utse elevskydds­ombud som företräder eleverna. På Nola och Park finns elevskyddsombud som aktivt arbetar med att påverka arbetsmiljön på skolorna till det bättre.
Den rektor som ansvarar för arbetsmiljöarbetet ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för att klara uppdraget.

Idrottsföreningar

Nolaskolans Idrottsförening, NIF, anordnar idrottsturneringar, NIF-natta mm som bidrar till att skapa en god stämning och sammanhållning på skolorna.
Örnsköldsviks gymnasiums många idrottsutbildningar bidrar till ett stort engagemang och högt antal deltagare.

Likabehandlingsråd

Likabehandlingsrådet är ett råd som består av elever, lärare och elevhälsopersonal från hela Örnsköldsviks Gymnasium och som arbetar för att skapa en skola där elever trivs, känner sig trygga och blir bemötta med respekt. Varje klass utser en klassrepresentant som är en viktig kanal mellan rådet och övriga elever på skolorna. De deltar i olika elevarrangemang, anordnar årligen en temavecka och finns på sociala medier.

Sidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig:

Kontakta oss

Örnsköldsviks Gymnasium har en gemensam e-postadress:
Skicka e-post

Administration, ledning
Kontaktlista

Studie- och yrkesvägledare Kontaktlista

Sjukanmälan gymnasiet Telesvartjänst 010-888 70 50
Sjukanmälan via Vklass-kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärplattformen Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Parks elevrådsstyrelse
Oscar Karlström, TEINF3
Alex Dynesius, FT3a
Gabriel Lindgren, TEINF3
Jakob Olsson, TEINF2
Malin Bergström, HVFRI3
Alexandra Fahlberg, HA3
Rikard Rydman, FAFAS
David Wågberg, EE2a

Nolas elevrådsstyrelse
Emil Nordfjell NA3A
Klas Törmä SAIC3
Erik Lindström NA2A
Shanaz Anwari SAIC2
William Landfors SAIC3
Albertina Nilsson SA1C
Anna Alavaara NA1B
André Edström ES2
Daniel Victor Da Silvia Pereira EK1B