Du är här:

Elevinflytande och föreningar

Klassråd

Örnsköldsviks gymnasiums ambition är att samtliga klasser ska genomföra klassråd varje vecka. På klassrådstiden behandlas olika ärenden som t ex likabehandling, arbetsmiljö och planeringsfrågor.

Elevråd

Örnsköldsviks Gymnasiums två skolor har varsin elevförening som arbetar med elevdemokrati. Nolaskolans Elevkår och Parskolans elevråd arbetar bl a med elevernas inflytande över utbildningen, arbetsmiljöfrågor, elevarrangemang och att skapa en givande skoltid för alla elever. Elevföreningarna fyller en viktig funktion för elevdemokratin samt är en betydelsefull samarbetsparter för skolledningen. Varje år har elevföreningarna varsitt årsmöte där elever väljs in som ledamöter till styrelserna.

Parks elevråd på facebook
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nolas elevråd på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevskyddsombud (ESO)

Arbets­miljö­lagen gäller även för alla elever på gymnasieskolan och de har därför rätt att medverka i skolans arbetsmiljö­arbete. Samtliga klasser utser en eller flera klasskamrater till elevskydds­ombud. Elevskyddsombuden får en särskild utbildning om arbetsmiljöarbete och ska sedan kunna arbeta aktivt med att påverka arbetsmiljön på skolorna till det bättre.
Den rektor som ansvarar för arbetsmiljöarbetet ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för att klara uppdraget.
ESO-utbildning brukar genomföras årligen och de som deltagit får ett skriftligt intyg om sina nya kunskaper om arbetsmiljöarbete.

Likabehandlingsråd

Likabehandlingsrådet är ett råd som består av elever, lärare och elevhälsopersonal från hela Örnsköldsviks Gymnasium och som arbetar för att skapa en skola där elever trivs, känner sig trygga och blir bemötta med respekt. Varje klass utser en klassrepresentant som är en viktig kanal mellan rådet och övriga elever på skolorna. De deltar i olika elevarrangemang och anordnar årligen en temavecka.
I skolans likabehandlingsplan framgår det tydligt hur man arbetar för elevernas lika värde och hur eleverna ges en trygg miljö.

Matråd

Nola och Park har vardera ett matråd som träffas vid ett par tillfällen varje termin. Den elev som av klassen har utsetts till matrådsrepresentant får då tillsammans med köksenhetschef och en rektor möjlighet att diskutera frågor gällande matsalen och den mat som serveras på skolan samt komma med idéer och förslag till förbättringar.

Idrottsföreningar

NIF (Nolaskolans idrottsförening) anordnar idrottsturneringar så som NIF-natta, Skoljoggen och arrangerar eftermiddagsaktiviteter efter elevernas önskemål.
NIF vill bidrar till att skapa en god stämning och sammanhållning på skolorna. Örnsköldsviks gymnasiums många idrottsutbildningar bidrar till ett stort engagemang och högt antal deltagare.
Skol-IF står för glädje, glöd, gemenskap, demokrati och delaktighet. Allas rätt att vara med!

 

Sidan uppdaterades

2018-04-24

Sidansvarig:

Kontakta oss

Örnsköldsviks Gymnasium har en gemensam e-postadress:
Skicka e-post

Administration, ledning
Kontaktlista

Studie- och yrkesvägledare Kontaktlista

Sjukanmälan gymnasiet Telesvartjänst 010-888 70 50
Sjukanmälan via Vklass-kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärplattformen Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Parks elevrådsstyrelse
Oscar Karlström, TEINF3
Alex Dynesius, FT3a
Gabriel Lindgren, TEINF3
Jakob Olsson, TEINF2
Malin Bergström, HVFRI3
Alexandra Fahlberg, HA3
Rikard Rydman, FAFAS
David Wågberg, EE2a

Nolas elevkårssstyrelse
Erik Lindström NA2A
Shanaz Anwari SAIC2
Albertina Nilsson SA1C
André Edström ES2
Axel Melbin NA1b
Caisa Johansson SA1c