Du är här:

Programmet Hälsa, vård och omsorg

Programmet ger eleven kunskap och kompetenser vilka behövs för att arbeta inom serviceyrkena vård och omsorg samt barn och ungdom. I 22 veckor under åk 2- 4 gör du praktik, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom intressanta områden. Syftet är att du ska tillämpa dina kunskaper och orientera dig om arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om programmet.

Programmet Hälsa, vård och omsorg har två inriktningar, där det ingår APL:

Förskola
Utbildningen ger dig som elev kunskap och kompetenser, vilka behövs för att du ska kunna arbeta inom förskola och fritidsverksamhet.

Omsorgen
Utbildningen ger dig som elev kunskaper och kompetenser, vilka behövs för att du ska kunna arbeta inom äldreomsorgen.

Dokument som används av elev och handledare under APL-perioden:

Sidan uppdaterades

2017-11-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Robert Lif
Yrkeslärare
073 - 995 25 41
Skicka e-post