Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturskoleutredningen

Idag överlämnades betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen grund" till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201669/

Aktuelltartikel publicerad av: System

2017-05-09