SnoKis - Nu dammar vi av projektet

SnoKis står för Skola - Näringsliv och KomTek i samverkan och är ett projekt för att inspirera till samarbete mellan skola och näringsliv med inriktning mot naturvetenskap och teknik

Under läsåret 06/07 pågick ett projekt som finansierades av Myndigheten för skolutveckling. Projektet syftade till att väcka intresse för naturvetenskap och teknik och det utgick ifrån samarbete mellan skolan och olika företag i kommunen. Respons och resultat av detta projekt var mycket positiva och nu har vi bestämt oss för att damma av SnoKis.

I samband med införandet av den nya läroplanen ser vi ett behov att hjälp till teknikdelen i skolan. Vi tror att detta med SnoKis kan vara ett bra alternativ.

KomTek finns för att hjälpa till att knyta kontakter och att skapa meningsfulla studiebesök och andra former av utbyten på företag. Tanken är att utgå ifrån ett fadderföretagssystem där man vänder sig till de skolor och företag som ligger varandras närhet och att man har ett långsiktigt program där eleverna får besöka företaget i fråga första gången i år 5 och sedan har man återkommande besök  till år 9.

Studiebesöken kopplas till ett ämnesområde som man arbetar med i skolan, ex elektricitet och man lägger då upp studiebesöket inom det. Under själva studiebesöket får eleverna vara aktiva, kreativa och de får lösa problem. I förarbetet, som fokuserar på tekniken i företaget, kan teknikhandledarna på KomTek vara till hands om det finns önskemål.

Tycker du att det verkar intressant och skulle vilja vara med på detta? Kontakta då oss på KomTek

Sidan uppdaterades

2017-05-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

KomTek
0660-885 64
Skicka e-post

Jan Westman
Verksamhetsansvarig
0660 - 885 64
Skicka e-post