Programmering i skolan

Program för utbildning i programmering för lärare i låg- och mellanstadiet

Nu har vi gjort en planering för vårterminen och erbjuder dessa tider för utbildning i grunderna i programmering för lärare i grundskolan.

Anmäl er via e-post: komtek@ornskoldsvik.se, begränsade antal platser

Program för vårens inplanerade utbildningar för lärare

Datum

Kurs

info

17 april

Robotprogrammering med Legos NXT

högstaidet

8 maj

BlueBot Fullsatt!

lågstadiet

16 maj

Programmering/digitalisering med LEgo WeDo 2.0

mellanstadiet

22 maj

Blockprogrammering med code.org

mellanstadiet

Robotprogrammering med Legos NXT

För lärare i högstadiet erbjuder vi nu en utbildning robotprogrammering med Lego NXT, denna är ett krav för att låna våra NXT-robotar.

BlueBot

För lärare i lågstaidet erbjuder vi nu en utbildning i BluBot, denna är ett krav för att låna våra BlueBots. Finns intresse kan vi hålla utbildning i BlueBot på Ipad samt Scratch jr.

Som medlem i en grupp på Örnkom kan du boka den tid du vill låna robotarna.

Blockprogrammering med code.org

Exempel på innehåll:

  • Grundläggande programmering - datalogiskt tänkande
  • Blockprogrammering
  • Code.org
  • Integrering i övriga skolarbetet
  • Hur går vi vidare?

WeDo 2.0

WeDo 2.0 är ett koncept där ni jobbar, med hjälp av Lego, med projekt i skolan. Projekten, som riktar sig på Naturvetenskap och teknik, är indelade i tre delar. Där en viktig del är dokumentation. Detta passar väl in i digitalisering.

KomTek kommer ut och håller i programmeringsdelen där eleverna bygger en robot som de sedan programmerar.

Sidan uppdaterades

2018-04-13

Sidansvarig: