Du är här:

Anmälan och avgifter

Alla kurser och aktiviteter på KomTek är avgiftsfria. Detta efter beslut i kommunfullmäktige. I vissa enstaka kurser med exklusivt material kan en mindre avgift utgå för inköp till material.

Webbanmälan till aktiviteter och kurser finner du under E-tjänster och blanketter här till höger eller vid respektive aktivitet. 

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om personuppgiftslagen, PuLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke till publicering av personbilder

Vi på KomTek behöver ditt samtycke till att de bilder vi har av dig kan komma att publiceras i samband med att vi presenterar vår verksamhete på Internet eller i informationsmaterial såsom broschyrer, bildspel, annonser, etc. Tala med dina föräldrar och funder ut hur ni vill ha det och fyll sedan i samtycke i samband med anmälan.

Insamling av personnummer

Från och med januari 2011 samlar KomTek in personnummer på deltagare som gått två terminer eller mer.

Det är frivilligt att delta och vill du som förälder inte delta fyller du endast i barnets fördelsedatum.

Syftet med insamlandet går tillbaka till KomTeks långsiktiga mål där man säger att antalet ungdomar, särskilt tjejer, som söker till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar skall öka.

Oberoende undersökningar visar att sådana tendenser finns, men för att fastställa att så är fallet vill man kunna jämföra med CSNs uppgifter vid intag till gymnasium eller högskola. Sökningen är anonym och resultatet presenteras som ett antal på respektive utbildning utan koppling till enskilda individer.

Sidan uppdaterades

2017-11-07

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter