Du är här:

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor 2017

Interkommunal ersättning

Elever som antagits på utbildning i annan kommun kan beviljas interkommunal ersättning av hemkommunen. Då får arrangörskommunen betalt för elevens utbildningskostnader av hemkommunen. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller både i offentlig som privat verksamhet.

Interkommunal ersättningPDF

 

Bidrag till fristående skolor

Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig som regel på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Bidraget består av ett grundbelopp som ska innefatta kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan.

Bidragsbelopp och utbildningskostnader för Örnsköldsviks kommun finns för såväl förskola, grundskola som gymnasium.

Bidragsbelopp till fristående skolorPDF

 

Tilläggsbelopp

När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning ska hemkommunen även betala ett tilläggsbelopp för eleven. Beloppet för elever i behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens behov. Tilläggsbelopp är ersättning för

- assistenthjälp
- anpassning av lokaler
- extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter
- elever i grund- eller särskola som ska erbjudas modersmålsundervisning

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd om det uppstår betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Ansökan om tilläggsbeloppPDF


Sidan uppdaterades

2017-02-22

Sidansvarig: