Du är här:

Läsårstider, lov, ledigheter grundskola

2017/2018

Höstterminen 2017

Torsdag 17 augusti – torsdag 21 december
V 44 Höstlov

Vårterminen 2018

Måndag 8 januari – fredag 8 juni (Obs! Första terminsdag är en lovdag)
V 10 Sportlov
V 14 Påsklov
Lovdag måndag 8 januari
Lovdag måndag 30 april
Lovdag fredag 11 maj

Därutöver en rörlig studiedag höst- eller vårtermin. Se längre ner!

Avvikelser för skolavslutning juni 2018

Skolenhet

Avslutningsdatum

Bjästaskolan 7-9

Torsdag 7 juni 2018

Bredbynskolan F-9

Torsdag 7 juni 2018

Haffstaskolan F-3

Torsdag 7 juni 2018

Mycklingskolan F-3

Torsdag 7 juni 2018

Själevadsskolan F-6

Torsdag 7 juni 2018

Själevadsskolan 7-9

Torsdag 7 juni 2018

 

Studiedagar

Läsåret 2017/2018 har varje enhet en rörlig studiedag som placeras utifrån verksamhetens respektive behov. Eleverna är lediga från undervisning. Fritidshemmen har öppet som vanligt om ej annat anges från just ditt fritidshem.

Studiedag 2017/2018 är placerad enligt följande

Datum

Skola som har studiedag

12 feb 2018

Hållängetskolan

23 april 2018

Bjästaskolan F-6, Köpmanholmenskolan, Sidensjöskolan

14 maj 2018

Geneskolan, Sundskolan

21 maj

2018

Husumskolan, Banafjälskolan, Idbynskolan

23 maj 2018

Höglandsskolan (fritids även stängt)

Ängetskolan (fritids även stängt)

Skärpeskolan (fritids även stängt)

31 maj 2018

Björnaskolan, Gideåskolan, Hemlingskolan, Trehörningsjöskolan

8 juni

2018

Bjästaskolan 7-9, Bredbynskolan F-9, Haffstaskolan, Mycklingskolan, Själevadsskolan F-6, Själevadsskolan 7-9

 

Verksamhetsutveckling

Berör 3-4 dagar per läsår och läggs ut beroende av verksamhetens behov. Samtliga datum för detta meddelas via Vklass och via andra inarbetade sätt för respektive enhet.

Läs om vad Verksamhetsutveckling är här.

 

2018/2019

Höstterminen 2018
Torsdag 23 augusti - torsdag 20 december
Vecka 44 Höstlov
+1 st rörlig studiedag

Vårterminen 2019
Tisdag 8 januari - fredag 14 juni
Vecka 10 Sportlov
Vecka 17 Påsklov
Lovdag 31 maj
Lovdag 7 juni

 

Sidan uppdaterades

2018-04-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

Mer information

Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolplikten fullgörs i de obligatoriska skolformerna

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan (årskurs 1-6)

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ledighet från ordinarie undervisning

Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster