Du är här:

Läsårstider, lov, ledigheter grundskola

Fyra tecknade träd genom årstiderna

Läsåret 2016/2017

Vårterminen 2017

Tisdag 10 januari - fredag 9 juni
Sportlov: vecka 10
Påsklov vecka 16
Lovdagar: Fre 26 maj, Mån 5 juni


Läsåret 2017/2018 - se längre ner på sidan.

Avvikelse för skola

Avslutning VT 2017

Själevadsskolan

Tors 8 juni

Haffstaskolan

Tors 8 juni

Mycklingskolan

Tors 8 juni

Bredbynskolan

Tors 8 juni

Norrflärkeskolan

Tors 8 juni

Husum,  Idbynskolan

Banafjälskolan

Fred 9 juni

Torsd 8 juni 17:30 Skoldag 9 juni

Örnsköldskolan

Tors 8 juni

Bjästaskolan Högstadiet 7-9

Tors 8 juni


Studiedagar och utvecklingstillfällen för grundskolor

Se respektive skolalänk till annan webbplats

2017/2018

Höstterminen 2017

Torsdag 17 augusti – torsdag 21 december
V 44 Höstlov

Vårterminen 2018

Måndag 8 januari – fredag 8 juni
V 10 Sportlov
V 14 Påsklov
Lovdag måndag 8 januari
Lovdag måndag 30 april
Lovdag fredag 11 maj

Därutöver en rörlig studiedag höst- eller vårtermin.

 

Sidan uppdaterades

2017-04-21

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

Mer information

Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolplikten fullgörs i de obligatoriska skolformerna

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan (årskurs 1-6)

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ledighet från ordinarie undervisning

Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster