Du är här:

Själevadskolan F-6

Själevadskolan är en relativt nybyggd skola, som togs i bruk under hösten 2010.

Den rymmer verksamhet för barn från 1-5 års ålder i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, samt barn från förskoleklass till årskurs 6, sammanlagt 251 barn. Lärosalar för slöjd och musik finns också i byggnaden. Där undervisas även elever från årskurs 7 till 9.

Vår verksamhet vilar på ledorden DELAKTIGHET och BILDNING.

Själevadskolan bjuder in till ett välkomnande klimat, där man möter olika miljöer, som utmanar till lärande, kreativitet och miljöer som inbjuder till lugn och ro.

Mångfald kräver öppenhet Arbetsro utan stress
I vår förskola och skola skapar vi olika arenor genom att bygga rum i rummen, för att på ett flexibelt sätt, ändra miljö utifrån variationen av behov.

Det skall finnas en mångfald av vägar att utveckla sitt lärande!
Vår verksamhetsidé grundar sig på ett gediget värdegrundsarbete, vilket har fördjupats de senaste två läsåren. Vi tror på att skapa möten, förankra genom delaktighet utifrån barnens, föräldrarnas och personalens perspektiv. Detta främjar och ökar förståelsen för våra olika horisonter, vilket i sin tur öppnar upp för en samsyn och en tydlighet om de mål vi vill uppnå tillsammans, barn, föräldrar och skola.

Utifrån perspektivet — MÅNGFALD — som vi har lagt som grund för vårt arbete, skall alla känna att här har jag en plats, här hör jag hemma.

" Hemma är inte där du bor, utan där man förstår dig."
Christian Morgenstern

 

I Själevadskolan finns även en förskola och ett fritidshem.

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2018-03-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Själevadskolan F-6
Hampnäsvägen 32
894 30 SJÄLEVAD

Skolexpedition Själevad
Anette Eriksson
0660 - 26 51 38
070-172 90 05 
Skicka e-post

Rektor
Anders Granberg
070 - 190 89 77
Skicka e-post

Arbetsrum F-4
0660-26 51 34
Arbetsrum Åk 5-6

0660-26 51 61

Elevhälsa
Barn- och elevhälsa

Sjuk- och frånvaroanmälan
Kontaktlista...

Mer information

Fritidshem
Själevadskolans fritidshem Hajen
0660-26 51 67