Du är här:

Husumskolan F- 9

Husumskolan

Husumskolan

Byggnaden för årskurs 7-9 "Högstadiebyggnaden", byggdes 1989. Skolan är en s k hemrumsskola men med extra utrymmen för naturorienterande ämnen.

I Husumskolan finns rektorsexpedition för Gideälvens område och lokaler för skolsköterska, specialpedagog, kurator och skolpsykolog. Ett elevuppehållsrum som kallas "Spiltan" och en stor musiksal eller samlingssal finns också.

Husumskolans årskurs 4-6 "Mellanstadiebyggnaden" består av ca 115-120 elever och 10 st personal. Byggnaden renoverades i slutet av 1990-talet och undervisningen bedrivs i ljusa och fina lokaler. Undervisningen bedrivs i åldershomogena klasser.

Årskurs F-3 är utspritt på två olika ställen, högstadiebyggnaden Grön enhet och mellanstadiebyggnaden.

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2018-05-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Husumskolan
Bruksvägen 169
896 32 HUSUM
0660 - 26 50 71

Rektor 4-9
Tomas Jonsson
0660 - 26 50 67
073 - 275 56 40
Skicka e-post

Rektor F-3
Bert Grundström
0660-26 50 76
072-514 07 22
Skicka e-post

Gemensam expedition
0660 - 26 50 71
Skicka e-post

Personalrum 7-9 "Hög"
0660 - 26 50 70

Grön enhet Förskoleklass, Åk.1 Fritids
0660 - 26 50 90

Personalrum Åk 2-6 "mellan"
0660-26 50 83  

Fritids
0660 - 26 50 90
070-191 28 25

Elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Sjuk- och frånvaroanmälan
Kontaktlista

Mer information