Du är här:

Geneskolan 7- 9

Foto av Geneskolans byggnader

Geneskolan

 

Välkommen till oss på Geneskolan!
Geneskolan är en högstadieenhet som ligger belägen på toppen av Genesåsen i Domsjöområdet. Geografiskt sett finns skolan ungefär mitt emellan Sund- respektive Domsjöskolan som utgör två av våra tre "plantskolor" inför högstadiet. Den tredje är Hållängetskolan.

Hos oss arbetar ca 400 elever och personal.

Geneskolan- en skola där vi jobbar tillsammans

På Geneskolan jobbar vi för gemenskap, vi-känsla och trygghet genom samverkan och gemensam värdegrund.

Vi har olika råd- (klassråd, elevråd, kulturråd, matråd, och AMOR) där eleverna är med och bestämmer.

Vi anordnar flera gemensamma skolövergripande aktiviteter.

Vi har profilgrupper för att eleverna ska få chansen att fördjupa sig i sitt intresse, stärka lusten att lära och dessutom att få lära känna elever från andra klasser. Profilvalet är inte beroende av klasstillhörighet. Man går i sin klass och tillhör ett arbetslag (Patos, Logos, Etos) men väljer profil för tre år- 80 minuter per vecka.

Profilgrupper
- Musik och skapande
- Bild, Färg och Form
- Slöjd, Design och Konstruktion
- Idrott, hälsa och livsstil

-Hemkunskap

 

Skolskjutsar

Till skolan:
Avgång 07:25 från Nötbolandet

Från skolan:
Måndag - onsdag 15:30
Torsdag 14:40
Fredag 14:35

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2018-01-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Geneskolan
Hammarvägen 9
892 31  Domsjö

Områdesexpedition, Geneskolan
Skoladministratör
Eva Byström
0660-26 53 33
Skicka e-post

Rektor
Niclas Wästlund
Lärare, rekrytering, ekonomi och arbetsmiljö
070-209 39 10
Skicka e-post

Biträdande rektor
Sofia Helin
Elevhälsoteamet, elevvårdsfrågor, extra anpassningar och stöd
070-312 14 59
Skicka e-post

 

Skolans arbetslag
PATOS
070-352 54 47
7A, 7B, 8A, 8C, 9C

LOGOS 070-352 68 37
7C, 7D, 8B, 9A, 9B

ETOS 070-352 63 62
7E, 8D, 8E, 9D, 9E

Personalrum
0660 - 26 53 36

 

Elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Sjuk- och frånvaroanmälan
Kontaktlista