Du är här:

Förskoleklass

Barn som målar.

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklassen är en frivillig skolform men de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och ordna verksamhet i förskoleklass.

Välkomna till Förskoleklassen!

Alla barn som bor i kommunen och under året fyller 6 år får under våren information om plats i förskoleklass på kommunal skola i närheten av bostaden. Information skickas ut via Vklass samt framgår här på hemsidan.

Förskoleklass hösten 2016PDF
(för enkel utskrift av nedanstående information)

Vill ni veta mer kontaktar ni den skola barnet tillhör.

Vad är förskoleklass?
Förskoleklass är en frivillig skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Verksamheten i förskoleklass är avgiftsfri. Från höstterminen det år ditt barn fyller 6 år har han/hon rätt till plats i förskoleklass på den kommunala skolan i närheten av er bostad. Ni kommer att få mer information från den skola barnet tillhör.

Se på hemsidan vilken skola ditt barn tillhör - Grundskolor

Om ni vill ha en annan skola kontaktar ni rektor på den skolan senast 15/3 för ansökan om skolplacering - Val av skola

Om du har frågor eller inte vill ha förskoleklassplats mailar du till: barnomsorg@ornskoldsvik.se

FRITIDSHEM
Barn som har placering på förskola eller hos dagbarnvårdare flyttas till fritidshem från augusti. Om barnet inte har behov av fritidshemsplats måste uppsägning ske skriftligt till Bildningsförvaltningen.

Ni kan även mejla till barnomsorg@ornskoldsvik.se. Ange barnets namn, personnummer och från vilket datum uppsägningen gäller. Uppsägningstiden är en månad. Vid ny placering inom 4 månader tas avgift ut under uppehållet.

SKOLSKJUTS
Om avståndet till skolan är minst 2 km, kan eleven ha rätt till skolskjuts. Läs mera - Skolskjuts Örnsköldsviks grundskolor

Sidan uppdaterades

2016-12-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschefer
Anders Fager
0660 - 883 77
070 - 191 98 47
Skicka e-post


Mikael Breilin
0660 - 883 65
070 - 395 13 17
Skicka e-post