Du är här:

Hållängetskolans fritidshem

Ordmoln med nyckelord om fritidsverksamheten

På Hållängetskolan finns två fritidsavdelningar

Fritidsverksamhet före och efter skoltid är öppen från 06.30 - 08.00 samt 13.30 - 18.00. Undantag görs i speciella fall där familjer har behov av fritidshemmet tidigare och senare.

Lundens fritidsavdelning

Lunden är avsedd för barnen som går i förskoleklass och årskurs 1. Avdelningen håller till i lokalerna för F-2 klasserna Rönnen, Alen, Björken och Lönnen. På Lunden sker därför samtliga öppningar och stängningar, vilket innebär att även de äldre barnen som kommer före skoltid, finns på Lunden. Samma sak gäller för äldre barn som är kvar på fritids efter kl 16.30. De går då tillsammans med en personal till Lunden för att slutföra sin dag. Övrig fritidstid finns verksamhet för barnen i F-1-åldrarna i denna avdelning.

Bersån fritidsavdelning

Bersån är för barnen i årskurserna 2, 3 och 4. Avdelningen håller till i lokalerna för Tallen åk 3 och Cypressen åk 4. I praktiken innebär detta verksamhet 13.30-16.30 dagligen. Morgonfritids och verksamhet efter kl 16.30 äger rum på Lunden.

Fritidshemmets uppdrag

  • att komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan
  • att stimulera elevernas utveckling och lärande
  • att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation
  • att främja delaktighet och inflytande
  • utbildningen i fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja och utveckla social kompetens och relationsskapande

Hålltider för fritidsverksamheten

06.30 Fritidsverksamheten öppnar på Lunden
07.30 Frukost i restaurang Allén Efter frukost är barnen i sina hemklassrum alternativt går ut och leker.
08.00-13.30 Skoldagen pågår
13.30 Skoldagen slutar för barnen i F-3åldrarna
13.30 Mellanmål i restaurang Allén (både Bersån och Lunden är nu igång)
13.45-14.30 Fritidsrast utomhus för samtliga (undantag Lunden: tisdagar=utepass till kl 15.00)
14.30- Inne- alt uteaktiviteter i olika former
16.30- Kvarvarande barn på Bersåns avdelning går till Lundens avdelning
16.45 Frukt för kvarvarande barn
18.00 Fritidsverksamheten stänger för dagen

Till Hållängetskolans hemsida

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Hållängetskolans fritidshem
Hörnettvägen 66
892 51 Domsjö

Avdelningar
Lunden 073 - 275 54 46
Bersån 073 - 275 54 48

Rektor
Roger Sundin
0660 - 787 82
070-657 68 28
Skicka e-post

Administration
Kontaktlista

Mer information