Du är här:

Fritidshem

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Fritidshem, eller fritids, som det kallas i dagligt tal är en del av skolbarnsomsorgen. Där tillbringar barnen oftast tiden efter skolan.

Barn i åldern 6 - 13 år som har behov av omsorg före och/eller efter skoldagen kan få plats på fritidshem i eller i nära anslutning till skolan. Även skolbarn som har behov av omsorg enbart under lovdagar har möjlighet till plats. Avgift betalas för bokade dagar.

Rektorer på respektive skola är ansvarig för fritidshemsverksamheten.

Fritids - en del av skolan

Från och med 1998 omfattas även verksamheten för fritidshem och 6-åringar av samma läroplan som det obligatoriska skolväsendet. Det innebär att vi har fått ett styrdokument för hela denna samlade verksamhet. Förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare samverkar i arbetslag. Det som i läroplanen riktas till lärare gäller dessa tre yrkeskategorier.

Fritidshem i Örnsköldsviks Kommunöppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterades

2017-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetsansvarig
Rektor vid respektive skolenhet som erbjuder fritidshem

Administration
Kontaktlista