Du är här:

Fritidshem i Örnsköldsviks kommun

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Kommunala fritidshem

I Örnsköldsviks kommun finns det ett 30-tal fritidshem kopplade till en särskild grundskola. Det är rektor på aktuell skola som också är verksamhetsansvarig för fritidshemmet.

Barn i åldern 6 - 13 år som har behov av omsorg före och/eller efter skoldagen kan få plats på fritidshem i eller i nära anslutning till skolan. Även skolbarn som har behov av omsorg enbart under lovdagar har möjlighet till plats. Avgift betalas för bokade dagar.

Fritidshemmet - en del av skolan

Från och med 1998 omfattas även verksamheten för fritidshem och 6-åringar av samma läroplan som det obligatoriska skolväsendet. Det innebär att vi har fått ett styrdokument för hela denna samlade verksamhet. Förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare samverkar i arbetslag. Det som i läroplanen riktas till lärare gäller dessa tre yrkeskategorier.

Fristående fritidshem

Det finns även fyra fristående fritidshem som är kopplade till fristående skolor.

 

Sidan uppdaterades

2017-05-17

Sidansvarig: