Vanliga frågor om förskola och barnomsorg

Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna om förskolan. Kanske hittar du svaret på dina funderingar här.

Vilka kan få förskoleplats?
Barn i åldern 1 - 5 år har rätt till en plats i förskolan om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka.

Vad gäller för barn med särskilt behov?
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg utifrån barnets eget behov. Prövning görs i varje enskilt fall.

Hur får man plats?
Förskoleverksamheten är organiserad i 6 geografiska områden. Ansökan görs via kommunens e-tjänst.

När ansöker man om plats?
Så snart man vet när man har behov av plats skickas ansökan in. Kommunens mål är att ingen skall behöva vänta längre än 4 månader på en plats.

Har jag fördel av att göra min ansökan långt före önskat startdatum?
Nej, din ansökan behandlas som inkommen till Bildningskontoret fyra månader före önskat platsdatum (kommunens handläggningstid). Däremot är det bra för kommunen att få in ansökningar tidigt, så att det i god tid kan planeras för eventuella utökningar av platser.

Vad händer om jag gör min ansökan för sent?
Låt säga att du gjort din ansökan i maj och önskar plats i augusti. Med kommunens handläggningstid (fyra månader) kan det bli så att du erbjuds plats i september. Om det finns lediga platser i augusti erbjuds du plats då.

Hur mycket kostar en plats?
Avgiften för en förskoleplats är beroende av barnets behov av tid per vecka, antal barn i familjen som har plats samt inkomsten i familjen (de vuxna som sammanbor). Avgiften betalas månadsvis i efterskott under 12 månader. Avgifterna framgår av häröppnas i nytt fönster för barnomsorg, familjedaghem och skolbarnsomsorg. Du kan om du vill välja att betala via autogiro eller e-faktura. Kontakta Örnsköldsviks kommun, Kundfakturagruppen.

Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?
Om avgiften inte betalats 10 dagar efter förfallodatum skickas ett krav med inkassoavgift 180 kronor.

Om en familj har 2 obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen. En avbetalningsplan kan upprättas. Om inte skulden regleras avslutas placeringen och ärendet skickas till kronofogden.

Varför måste jag uppge inkomst varje år?
För att få rätt avgift för ert barns plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare är det viktigt att ni uppger rätt inkomst. Om inkomst inte lämnas, kommer avgiften att beräknas på maxinkomst.

Får man ha önskemål om en speciell förskola?
Om man har önskemål om en speciell förskola kan man ange det på sin ansökan. Om det är möjligt försöker vi tillgodose önskemålet.

Hur säger man upp en plats?
Uppsägning av plats gör man via E-tjänster. Uppsägningstiden är en månad.

Studera under föräldraledigheten?
En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten ska styrka behovet av tid genom att lämna studie- eller arbetsintyg till Bildningsförvaltningen.

Får jag fotografera/filma mitt barn vid olika tillställningar på förskolan?
För att skydda den enskilda individen har den kommunala förskoleverksamheten i Örnsköldsviks kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta en förskoleadminstratöröppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterades

2017-02-20

Sidansvarig: