Du är här:

Information om fotografering i förskolan

Det finns många tillfällen då anhöriga vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har den kommunala förskoleverksamheten i Örnsköldsviks kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

I förskoleverksamheten finns ett önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Detta önskemål står utanför den pedagogiska dokumentationen som personalen hanterar och som bl. a. används som underlag för barnens Portfolio och för information.

Idag sprids fotomaterial på ett helt okontrollerat sätt via bloggar, Facebook osv.

Att bilder på barn i vår verksamhet sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till, t.ex. att "gömda" barn eller barn med skyddad identitet syns på bilder.

Regleringen kring bildpublicering på Internet har ändrats varför det numera i första hand krävs kränkning för att det ska vara otillåtet. Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. Det innebär att föräldrar som vill lägga ut bilder på Internet dessförinnan ska ha inhämtat samtycke från andra barns vårdnadshavare.

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt så har den kommunala förskoleverksamheten bestämt att:

  • Endast personalen fotograferar den dagliga verksamheten för den pedagogiska dokumentationen.
  • Föräldrar får fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

Vi önskar förståelse för vårt ställningstagande som grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschef förskolan
Kajsa From Rundblad
076-7843933
Skicka e-post

Mer information

Datainspektionen ger goda råd med frågor och svar på sin webbplats.

Här finns tre länkar som information till föräldrar och andra.  

Är det ok för föräldrar och andra anhöriga att fotografera på förskola och skola?

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/ar-det-ok-for-foraldrar-och-andra-anhoriga-att-fotografera-pa-forskola-och-skola/länk till annan webbplats

Räknas ett foto som en personuppgift?

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/raknas-ett-foto-som-en-personuppgift/länk till annan webbplats

Frågor och svar – Datainspektionen

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/länk till annan webbplats