Solägget 24

Solägget 24, Kullerbyttan, erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, d.v.s. tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som har barn vilka är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun.

  • Vårdnadshavare till barn i ålder 1-5 år som arbetar kvällar, nätter och helger då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd
  • Vårdnadshavare till barn i ålder 6-12 år med barn inskrivna i skolbarnomsorg och som arbetar på kvällar, nätter och helger då den ordinarie fritidshemsverksamheten är stängd.

Detta gäller ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider, gifta eller sammanboende där båda parter arbetar sådana tider. Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. Sammanboende jämställs med förälder/vårdnadshavare om han/hon sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.

Föräldrar som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. 

Sidan uppdaterades

2017-11-15

Sidansvarig:

Förskolan Solägget 24
Avdelning

Kullerbyttan
073-2702029

Storgatan 42
891 34 ÖRNSKÖLDSVIK

Förskolechef
Heléne Karlssson
070-190 34 12
Skicka e-post