Avgifter

Kommunens avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Avgifterna gäller för kommunala förskolor, fritidshem och familjedaghem och några fristående förskolor.

Förändrad barnomsorgstaxa gäller från 1 januari 2017. Avgiften för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst före skatt. Högsta avgiftsgrundade inkomst före skatt är 46 080 kr per månad och hushåll. Gäller från 1 januari 2018.

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

Avgiften kan förändras om familjens inkomst ökar eller minskar. Inkomständringar, familjeförändringar ska du som är vårdnadshavare anmäla till oss.

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 osv. Avgift tas ut för barn 1, barn 2 och barn 3. För barn 4 betalas ingen avgift.


Så beräknas avgiften för förskola,

familjedaghem, fritidshem

Fritidshemsplats endast under

skollov

Läs mer här!

Läs mer här!

 

Förskola och familjedaghem barn 1-5 år

Avgiftsnivåer 2017

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 362 kr

Barn 2

2%

908 kr

Barn 3

1%

454 kr

  

Förskola och familjedaghem barn 3-5 år

För barn 3-5 år som abonnerar på plats året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. Detta enligt rätten till Allmän förskola. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.

Avgiftsnivåer 2017

3-5 åringar

Högst

Barn 1

1 022 kr

Barn 2

681 kr

Barn 3

341 kr

 
                                                             
Fritidshem för skolbarn 6 – 13 år

Avgiftsnivåer 2017

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

908 kr

Barn 2

1%

454 kr

Barn 3

1%

454 kr

                                                          

Avgift för skolbarn gäller fr om 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

 

Sidan uppdaterades

2018-02-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista