Du är här:

Förskola och barnomsorg

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara trygg och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar.

Förskolor för barn i åldern 1-5 år

I vår kommun finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. De drivs i kommunal regi och i form av fristående förskolor. Förskolan har en egen läroplan som styr verksamheten, ta del av läroplanen via rubriken "Mer information".

Förskolorna i kommunal regi hittar du häröppnas i nytt fönster

Fristående förskolor hittar du häröppnas i nytt fönster

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Med barnomsorg på obekväm arbetstid menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd. Plats erbjuds på Förskolan Solägget 24. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som har barn vilka är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun.

Annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) för barn i åldern 1-5 år

Familjedaghem heter numera "annan pedagogisk verksamhet". I Örnsköldsviks kommun innebär det pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem.

Familjedaghemmen hittar du häröppnas i nytt fönster

Förskoleklass

Alla barn som bor i kommunen och under året fyller 6 år får under våren information om plats i förskoleklass på kommunal skola i närheten av bostaden. Information skickas ut via Vklass samt framgår här på hemsidan.

Vill ni veta mer kontaktar ni den skola barnet tillhör.

Fritidshem för barn i ålder 6-13 år

Det finns kommunala och fristående fritidshem. Fritidshem bedrivs vanligen i anslutning till grundskolans verksamhet. Den kan även bedrivas i samverkan med förskolor. Där erbjuds barnen en meningsfull fritid före och efter skoltid. Schemat ska följa föräldrars arbets- eller studietid.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling sker 3-4 dagar per år. Dessa dagar erbjuder kommunen ingen verksamhet. Föräldrarna ska i god tid meddelas när dessa är inplanerade. Ingen reducering av avgiften sker.

Tystnadsplikt

All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller föräldrar.

Sidan uppdaterades

2017-01-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschef förskolan
Tf Johan Berglund
072-519 30 94
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista