Modersmål i grundskolan och grundsärskolan

Modersmål är ett eget ämne med egen kursplan och kunskapskrav. Eleverna i årskurs 1- 5 får skriftliga omdömen. Från årskurs 6 får eleverna terminsbetyg och slutbetyg ges i slutet av årskurs 9. Undervisningen bedrivs individuellt eller i grupp med ett undervisningspass per vecka.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Ansökan om modersmål i grundskolan och grundsärskolan görs av vårdnadshavare.

 

Sidan uppdaterades

2018-01-26

Sidansvarig: