Du är här:

Flerspråkigt Centrum

Modersmålsundervisning är ett eget ämne med kursplan i grundskolan och syftar till att ge barn med annat modersmål än svenska, undervisning i att tala, lyssna, läsa och skriva på förstaspråket. Undervisningen i modersmål kan ges enskilt eller i grupp. Föräldrarna ansöker om modersmålsundervisning. Betyg ges från årskurs 6.

Vi erbjuder idag eleverna 40-60 minuter per vecka, enskilt eller i grupp, i nitton språk. Undervisningen äger huvudsakligen rum på den skola eleven tillhör eller på en skola i det geografiska närområdet. Modersmålsundervisning erbjuds också som fjärrundervisning, för närvarande i fyra språk.

Budget för modersmålsundervisning ligger centralt på bildningsförvaltningen.

Vem kan få undervisning i modersmålet?

En elev kan få undervisning i modersmålet om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, samt att språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet, att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att det finns minst fem elever anmälda med det språket i kommunen. Det samma gäller för en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska.

Modersmålsundervisning i de officiella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detta gäller även om antalet anmälda elever understiger fem.

Eleven har rätt att få modersmålsundervisning i sju läsår, längre om skolan/rektor bedömer att eleven har särskilt behov av det. Bestämmelserna säger ingenting om hur många timmar per vecka eleven ska kunna få modersmålsundervisning.

Sidan uppdaterades

2017-05-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Flerspråkigt Centrum
Karin Andersson
Chef
073 - 274 56 01
Skicka e-post