Du är här:

Specialpedagogisk kompetens

Elevhälsans specialpedagogiska insatser

  • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägga hinder i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal följa upp, utvärdera samt stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

Resursenheten gemensamma specialpedagoger (RGS)

Genom Resursenheten gemensamma specialpedagoger (RGS) har pedagogerna ute på förskolor och skolorna ett stöd i sin verksamhet. Dessa specialpedagoger är stationerade centralt men deras specialkompetens kan komma alla elever till del. På bildningskontoret finns ansvarig verksamhetschef för elevhälsan där RGS ingår.

Specialpedagogiska inriktningar

De olika specialpedagogerna har hand om de specialpedagogiska inriktningarna , Språk, tal och kommunikation, Teckenkommunikation och hörsel.

Kontaktuppgifter RGS

Teckenkommunikation, hörsel
Görel Andersson
073-274 83 49
gorel.andersson@ornskoldsvik.se

Carola Martinsson
073-274 83 42
carola.martinsson@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2017-08-15

Sidansvarig: