Du är här:

Elevhälsa, skolmiljö

Elevhälsa finns på alla skolor

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsa finns på alla skolor för att medverka till att skolplanens mål uppnås och bidra till en god lärmiljö för eleverna. Elevhälsan i Örnsköldsvik inrymmer medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Det handlar om barnens fysiska och mentala hälsa, men även deras delaktighet och personliga utveckling. Det bygger på samarbete mellan barn/elever, personal och föräldrar.

Elevhälsans fokusområden:

  • Hälsofrämjande
  • Förebyggande
  • Högre måluppfyllelse
  • Nolltolerans
  • Likvärdighet
  • Flexibilitet

Varje skola har tillgång till ett elevhälsoteam

Personalgrupper som arbetar i Elevhälsan på grundskolan är specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer. Elevhälsans arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande och sker i samarbete med barn/elever, personal och föräldrar.

Specialpedagoger

För utveckling av elevhälsans verksamhet finns även specialpedagoger med specialkompetens inom:

  • Syn
  • Hörsel
  • Språk, tal, kommunikation
  • Tecken som stöd

Dessa specialpedagoger är stationerade på olika skolområden men deras specialkompetens kan komma alla elever till del.

För vidare information om specialpedagogik.

Sidan uppdaterades

2017-10-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschef
Maria Ingelsson
0660 - 88 701
Skicka e-post

Biträdande Elevhälsochef
Johan Berglund
072-519 30 94
Skicka e-post

Medicinskt ansvarig sköterska
Annica Eklöf
073-275 10 85
Skicka e-post