Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Yrkesmässa visar framtidsmöjligheter för unga

14 oktober hålls en stor yrkesmässa på Fjällräven center. Mässan vänder sig dels till kommunens alla niondeklassare, dels till gymnasieelever och unga arbetslösa 18-24 år. Ungdomarna får tillfälle att skaffa information om olika yrken och utbildningsvägar samt möjlighet att möta arbetsgivare från olika branscher.

Närmare 50 arbetsgivare inom såväl privat som offentlig verksamhet medverkar och de ställer tillsammans 170 medarbetare till förfogande för att samtala med intresserade elever. Från Örnsköldsviks kommun kommer ett tjugotal yrken att vara representerade. Yrkesspannet är brett och vägarna dit kan vara allt från gymnasieutbildning till högskolestudier.

– Som största arbetsgivare i kommunen och med ett kontinuerligt behov av nya medarbetare är det angeläget för oss att finnas på plats och visa upp de intressanta och viktiga jobb som Örnsköldsviks kommun har att erbjuda, säger Johanna Näslund, personaldirektör i Örnsköldsviks kommun.

Mässan arrangeras av Destination Jobb som är ett samverkansprojekt mellan skolan och arbetsgivare i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att inspirera ungdomar, visa vikten av att utbilda sig och skapa möjligheter för unga i arbetslivet. Destination jobb driver även konceptet ”arbetsmarknadskunskap i skolan”.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-10-12