Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vklass - Ny lärplattform för grundskolan

Under hösten 2015 kommer Örnsköldsviks kommun genomföra ett byte av lärplattform, från den befintliga plattformen Unikum till det nya systemet som heter Vklass.

Vårdnadshavare och pedagoger har efterfrågat ett mer användarvänligt system, därför satsar nu Örnsköldsviks kommun på att införa lärplattformen Vklass i grundskolan. Vklass används redan idag av gymnasiet och tanken är att även förskolan ska använda sig av systemet i framtiden.

Den nya lärplattformen är enkel att använda. Via en app går det bra att använda systemet från alla mobila enheter, som mobil och surfplatta. När det finns ny information från skolan skickar Vklass en notis till dig via appen.

Genom Vklass kan vårdnadshavare få en återblick av vad som skett under veckan samt ta del av läxor och aktiviteter inför kommande vecka. Vklass kommer även att underlätta den pedagogiska verksamheten och det administrativa arbetet för skolpersonal och elever. Den nya lärplattformen gör att elever, vårdnadshavare och pedagoger på ett smidigt och enkelt sätt kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Övergången till Vklass kommer att ske successivt under läsåret 2015/2016. Mer information om hur du loggar in och använder systemet kommer hösten 2015.

Vid frågor om inloggning kontaktar ni skolans expeditionspersonal. Vid support för Vklass kontaktar ni Anders Edström eller Markus Horkamo.

Lärplattformen Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-10-16

 Kontakta oss

Utvecklingsledare Vklass
Anders Edström
Skicka e-post

Markus Horkamo
Skicka e-post