Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildning i friluftsliv för skolans pedagoger

Under tisdagens morgonsol, intill ett vidskydd vid Höglandssjön, hade ett fyrtiotal pedagoger från skolan samlats för den andra och sista dagen i utbildningen Mer friluftsliv i skolan. En utbildning som anordnas av Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna för att inspirera och ge tips på hur man kan inkludera mer friluftsliv i skolans undervisning.

— Under de här två dagarna får deltagarna lära sig om grundläggande friluftskunskaper så som exempel att göra upp eld, tälja, laga mat i naturen och knyta knopar. Det handlar även mycket om skapande, lekar och allemansrätten, allt kopplat till läroplanen. Ur hälsoaspekt vore det optimalt att få ihop en kombination av lärande i klassrummet och ute i naturen, vi mår bra av variation, berättar Agneta Fries, fortbildare naturskolan i Umeå. Som tillsammans med Hans Lindqwist, fortbildare Sportfiskarna, håller i utbildningen.

På ett bord vid vindskyddet ligger en mängd fiskeredskap som kast- och metspön, håvar och flöten med krok och lina. Några av de redskap som används när deltagarna ska lära sig mer om livet under ytan och hållbarhet i naturen.

— En del av utbildningen handlar om friluftsliv vid vatten. Vi pratar bland annat om problematiken kring nedskräpning i naturen och integrerar det i lekar för att locka till nyfikenhet om hur man kan värna och vårda vår natur, berättar Hans Lindqwist.

Bland deltagarna fanns några mellanstadielärare från Husumskolan.

— Det är en bra utbildning, vi har fått många tips och testat övningar som vi kan använda tillsammans med våra elever, säger Gabriella Brandt, lärare Husumskolan.

— Vi har goda förutsättningar för utomhuspedagogik i Husum och vi är här för att förbättra vårt arbete med att använda naturen i vår undervisning, säger Gudrun Westman, lärare Husumskolan.

Målet Ett rikt friluftsliv i skolan är ett av Sveriges tio friluftsmål och som beslutades av Regeringen 2012. Med utgångspunkt i det målet arbetar Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna gemensamt med utbildningen Mer friluftsliv i skolan. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Svenskt Friluftsliv och anordnas i tio städer under året. 14-15 augusti var det Örnsköldsviks tur.

Här kan du läsa mer om utbildningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-08-17