Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppskattat samarbete med Umeå universitet och Mittuniversitetet

Grund- och förskolorna i Gullänget och Själevad fungerar sedan tre år tillbaka som övningsskolor. Handledare tar där emot studenter på praktik. Studenterna går utbildningar som leder till grundskollärarexamen, ämneslärarexamen eller förskollärarexamen.

Nyligen var ett 15-tal blivande lärare som valt att börja sin utbildning vid Umeå universitet och vid Mittuniversitetet på plats i Örnsköldsvik för att få en inblick i yrket. De stannande i en vecka och några kommer att återkomma vid flera tillfällen under studietiden.

Försöket med övningsskolor är ett femårigt projekt under 2014-2019 på uppdrag av regeringen. Tanken är att man koncentrerar lärarstudenternas praktik till färre antal skolor och förskolor. Målet är att höja kvalitén på den verksamhetsförlagda praktiken genom att samarbetet mellan universiteten och kommunerna stärks. Örnsköldsviks kommuns samarbete med universiteten har blivit mycket uppskattat av såväl studenter som universiteten och ger även en hel del tillbaka.

– De skolor och förskolor i Gullänget och Själevad som är övningsskolor får del av forskningsprojekt som Umeå universitet och Mittuniversitet driver. Handledarna blir även inbjudna till seminarier och har kontakt med universitetens kurslärare, berättar Ulrika Sjöblom samordnare Örnsköldsviks kommun.

Ytterligare information:

Vägen mot en ännu bättre skola

Samarbete med universitetet

Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2017-10-06