Stora satsningar på skolor och förskolors utemiljöer

Ny lekutrustning

Just nu pågår ett omfattande arbete för att förbättra utemiljöerna på skolor och förskolor runt om i kommunen. Samtliga kommer att omfattas på olika sätt, beroende på hur behovet ser ut.

Under året har Höglandskolan, Ängetskolan, Domsjöskolan och paviljongförskolorna i kommunen fått större insatser. Det har inneburit större markarbeten, nya planteringar och på förskolorna har ny lekutrustning tagits fram. På många skolor och förskolor har även mindre underhåll genomförts av bland annat befintliga grönområden, planteringar och stängsel. Gungställningar har setts över så att gungor finns och kan användas av alla. Att förbättra tillgängligheten för alla har varit ett viktigt arbete. För att skapa mer levande utemiljöer har konstnärer även bidragit med utsmyckning.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu satsar på utemiljön, något som fått stå tillbaka under ett antal år. En bra utemiljö ska vara kreativ och stimulerande så att barn och elever inspireras av utevistelsen, säger Birgith Olsson Johansson ordförande bildningsnämnden.

Dialogen med elever och lärare har varit viktig för att hitta en balans mellan önskemål och vad som är möjligt att genomföra, utifrån de resurser som finns. För att fånga upp lärare och elevers synpunkter har utemiljöskisser tagits fram där de fått lämna förslag på vad de vill förändra med sina utemiljöer. Anna Pettersson är verksamhetsutvecklare på drift- och serviceavdelningen och är en av de som ansvarar för arbetet.

-Jag hoppas att vi ska kunna skapa utemiljöer som ger fler möjligheter till lek och lärande, men som också går att sköta och underhålla på ett bra sätt. Pedagoger, barn och elever ska känna att det skapas miljöer som är till för dem, säger Anna.

Det pågår just nu även ett arbete att ta fram riktlinjer för skolornas utemiljöer i kommunen och ett inventeringsarbete utförs. Ambitionen är att på sikt kunna inventera alla skolor och förskolors utemiljöer i kommunen, för att skapa rutiner, en jämn standard och så underhållsfria miljöer som möjligt.

 

Ny klätterställning

Höglandskolans nya klätterställning

Sidan uppdaterades

2017-10-05

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.