Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Spaden i jorden för efterlängtad förskola

Fotomontage Ängsmarkens förskola

Förskolan smälter väl in i omgivningen med sin gröna limträfasad och en huskopp som följer terrängen. Illustration: Tecnicon/PEAB.

Sista fredagen i oktober sätts spaden i jorden för det bygge som ska resultera i en helt ny förskola i Gullänget, Örnsköldsvik. Ängsmarken, som den nya förskolan ska heta, får åtta avdelningar och kommer att ge plats för cirka 120 förskolebarn i åldrarna 1-6 år.

Ängsmarken blir den första nybyggda förskolan på många år och planen är att fler förskolor ska byggas.

– Efterfrågan på förskoleplatser är stor och nybyggnationen är ett led i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen för skolan. Med Ängsmarken på plats kommer vi att kunna erbjuda fler platser i en modern byggnad som dessutom har en fantastisk utemiljö med skogen i princip bakom husknuten. En angelägen investering för framtiden, säger bildningsnämndens ordförande Birgith Olsson Johansson.
 
Den nya förskolan byggs i två plan med halvplansförskjutning vilket ger upphov till ett spännande formspråk som passar in i den naturliga terrängbilden. Byggnaden är utformad för att möta förskolans behov och funktioner men i planeringsarbetet har det också varit angeläget hitta en utformning som med enkla medel kan anpassas för annan verksamhet utifrån framtida behov.

– Ett ledord för Ängsmarkens utformning har varit möjligheter. Att skapa möjligheter att arbeta med pedagogik utifrån det uppdrag förskolans läroplan beskriver. Inför öppnandet ska förskolechefen ta fram en helhetsidé för hur förskolan ska arbeta för att vara en kulturell, demokratisk och social mötesplats där öppenhet och olikhet uppmuntras och barnen ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Den ska också beskriva ett nytänkande kring förskolans pedagogiska resurser. Ett utvecklingsarbete som kan komma alla våra förskolor till del, säger Linda Nordlander, kvalitetsledare vid bildningsförvaltningen.

Ängsmarkens förskola, som ska ersätta nuvarande paviljongförskola Ängen, beräknas vara inflyttningsklar i maj 2019. Inskolningarna börjar efter semesterperioden, i augusti 2019. Byggkostnaden är budgeterad till 41,6 miljoner kronor.


Aktuelltartikel publicerad av: System

2017-12-22

 Kontakta oss

Eric Bagger
projektansvarig
070-662 10 82
Skicka e-post