Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Positiva besked om grundskolans resultat

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterade nyligen sin årliga rapport Öppna jämförelser för grundskolan. Rapporten redovisar kunskapsresultat och jämförelsemått för läsåret 2013/2014.

Årets Öppna jämförelser visar tydliga förbättringar inom grundskolan i Örnsköldsvik som klättrat från förra årets plats 144 till att nu ligga på plats 97. Andelen elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen är 85 procent, en klar förbättring jämfört med förra mätningens 79 procent. Motsvarande medeltal för riket ligger i år på 76 procent.

Örnsköldsvikselevernas genomsnittliga meritvärde för 16 ämnen ligger precis i nivå med rikssnittet, 214 poäng.

Andelen elever i årskurs 9 som var berättigade att söka till gymnasieskolan har ökat, såväl inom de yrkesinriktade som inom de teoretiska programmen.

Sifforna redovisar det sammantagna värdet för kommunens skolor och fristående grundskolor i kommunen.

Öppna jämförelse för Grundskolan 2015 hittar du tillsammans med andra kvalitetsredovisningar här på webben.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-04-29