Örnsköldsvik satsar på språklyft i skola och förskola

Bildningsförvaltningen satsar på språkutvecklande arbetssätt för barn och elever från 1 till 19 år. Utvecklingsarbetet går under namnet Läslyftet.

I Örnsköldsvik har över 200 lärare deltagit under detta läsår och under 2017-18 blir det ännu fler. Under det första året har inriktningen varit på de yngre eleverna i grundskolan samt på grund- och gymnasiesärskolan. Nästa år breddas arbetet och alla stadier i grundskolan är med. Då kommer också hela gymnasieskolan och flera förskolor att delta i satsningen.

Läslyftet har fokus på språk. Språket som ett redskap för tanken, språk i alla ämnen, flerspråkighet och läs & skriv. Arbetet med Läslyftet utgår från Skolverkets framtagna material. Det har en bred språksyn, där samtalet och skapandet är grundbultar i utvecklingen. Du kan få en bild av innehållet på Skolverkets lärportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läslyftet bygger på det kontinuerliga, kollegiala lärandet, med en lärargrupp och en handledare. Man träffas regelbundet under minst ett läsår. På Lärportalen tar man del av texter och filmer, framtagna av olika högskolor. Därefter provar man olika språkutvecklande arbetssätt i sin barn- eller elevgrupp. Tillsammans diskuterar och analyserar deltagarna hur det fungerade och vad man skulle kunna göra ännu bättre.

Satsningen har statligt stöd under några år. Därefter är tanken att arbetet fortsätter, med det fokus och de ramar som verksamheten har behov av. På Lärportalen finns flera andra fokusområden framtagna. Under nästa läsår satsar vi också på Specialpedagogik för lärande. Modellen med kollegialt lärande är densamma, men fokus ligger här på att anpassa undervisningen, så att alla elever har möjlighet att utvecklas enligt sina förutsättningar.

Vi tror att de båda lyften kommer att lyfta varandra!

Lena Salö & Ulla-Maj Öhman, Språk-, läs- och skrivutvecklare

Sidan uppdaterades

2017-06-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Salö
Språk-, läs- och skrivutvecklare
070 - 284 39 10
Skicka e-post

Ulla-Maj Öhman
Kvalitetsledare
070-341 70 19
Skicka e-post