Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik får en miljon till kultur i skolan

Förskoleklass ställer ut på museet

Förskoleklasser visade sina bilder på museet

Kulturskolan i Örnsköldsvik har fått 950 000 kronor i bidrag från Kulturrådet för att under kommande läsår utveckla Skapande skolas verksamhet för elever i förskoleklass och grundskola.

– Ett mycket välkommet tillskott som gör att vi kan jobba vidare med lyckosamma satsningar och förhoppningsvis även vidga verksamheten i vår kommun, säger Sten-Ove Sundlöf, projektledare för Skapande skola i Örnsköldsvik.

Skapande skola i Örnsköldsvik har idag verksamhet inom alla skolans årskurser inklusive förskoleklass. På 10 högstadieskolor finns kulturråd där elever och pedagoger tillsammans bestämmer och beställer olika kulturaktiviteter. Det kan t.ex. handla om föreställningar eller workshops där eleverna själva är aktiva. Mellanstadiets motsvarighet är kulturnät som finns på 15 skolor. På lågstadiet finns Kulturkärnor. Under ledning av pedagoger från Kulturskolan får barnen under läsåret arbeta kontinuerligt med drama, bild och musik. Det arbetet avrundas vid en berättarfestival. Kulturfröna är verksamheten i Förskoleklass. I våras kunde allmänheten se resultaten av det kreativa fotoprojekt på temat ”där jag finns” som förskoleklasser i Sidensjö och Norrflärke ställde ut på museet.

De senaste åren har Örnsköldsvik också stått värd för Skapande skolas länskonferens. Ett tillfälle där pedagoger från länets kommuner får utbyta erfarenheter och elever kan ta del av olika skapande aktiviteter. Ett arrangemang, som enligt Sten-Ove Sundlöf, har ett stort värde genom att stärka pedagogerna och eleverna i deras roller och genom att lyfta skolans kulturansvar.

Kulturskolan har dessutom fått 200 000 kronor till El Sistema Glocal Örnsköldsvik från stiftelsen El Sistema Sverige. El Sistema är en global företeelse där musikundervisning används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Bidraget innebär att det El Sistema-projekt som Kulturskolan redan startat i liten skala vid Sörlidenskolan och Själevadskolan kan ta fart på allvar till hösten. Bland annat kan man köpa in instrument och ordna nätverksträffar. Genom att använda El Sistema i undervisningen vill Kulturskolan öka tillgänglighet och mångfald inom kulturen och ser även möjligheter att, genom musik som förenar, motverka främlingsfientlighet och utanförskap.

Glocal betyder Global och Lokal. Detta innebär att El Sistema ska vara tillgängligt med möjlighet till skapande för hela kommunen även om man bor i glesbygd. I nära samarbete med El Sistema-skolor i Sverige, Europa och hela världen får unga kulurutövare från Örnsköldsvik en stor Global samhörighet.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-04-22

 Kontakta oss

Skapande skola
Sten-Ove Sundlöf
070 -191 92 94 

El Sistema
Johannes Lindh
070 – 587 50 61