Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Öppet hus på Flerspråkigt centrum 3 februari

Flerspråkigt centrum, som är en del av bildningsförvaltningens verksamhet, arbetar bland annat med språkstöd till nyanlända, modersmålsundervisning, studiehandledning och integrationsstödjande insatser. Genom Flerspråkigt centrum får drygt 1 000 elever ta del av språkstöd på mer än 20 olika språk.

Välkommen på Öppet hus
Fredag 3 februari, kl. 14-16, bjuder Flerspråkigt centrum in till Öppet hus där alla intresserade är välkomna att få en inblick i verksamheten. Ett bra tillfälle att möta modersmålslärare och integrationsstödjare och att få uppleva musik, dofter och smaker från hela världen.

Varmt välkommen till Flerspråkigt centrum på Strandgatan 7i, i Örnsköldsvik!


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-01-26