Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny verksamhetschef för förskolorna

Kajsa From Rundblad verksamhetschef för de kommunala förskolorna

Kajsa From Rundblad verksamhetschef för de kommunala förskolorna

Vi hälsar Kajsa From Rundblad välkommen som verksamhetschef för de kommunala förskolorna. Kajsa har lång erfarenhet av att jobba med utveckling och ledning inom förskola- och grundskola. Hon har tidigare jobbat som verksamhetschef för elevhälsan för för- och grundskolan i Skellefteå kommun och nu senast med samma uppdrag i Umeå kommun. Dessförinnan har hon jobbat som rektor och har en grundutbildning till fritidspedagog och till grundskollärare.

– Det känns roligt att jobba här i Örnsköldsviks kommun och jag har blivit väl mottagen. Örnskölsviks kommun har alltid känts spännande. Det händer mycket här och det är roligt, både när det gäller satsningen på nybyggnationer av förskolor samt utveckling av förskolans verksamhet. Jag tycker om att jobba med utvecklingsfrågor och är nyfiken av mig. Förskolan är början av utbildningskedjan och en viktig del i arbetet med att utveckla Örnsköldsvik till en av de bästa skolkommunerna 2020. Det är ett tydligt uppdrag. Jag har även ett specifikt uppdrag att utveckla barnhälsa, berättar Kajsa From Rundblad.

Verksamhetschefen tillhör bildningsförvaltningen och är chef för 16 förskolechefer. Arbetsplatsen är i stadshuset, Järnvägsgatan 6, Kronan.


Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2017-09-15