Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt digitalt skolskjutssystem inför höstterminen 2015 för grundskolans elever

Kommunen inför ett nytt digitalt skolskjutssystem inför höstterminen 2015 för att effektvisera och kvalitetssäkra skolskjutsbedömningen. Systemet kommer använda uppgifter direkt från folkbokföringsregistret och Trafikverkets vägdatabas NDBV* för att generera elevernas adresser och turer.

Det nya skolskjutssystemet innebär bland annat en tidseffektivisering av handläggningen av skolskjutser. Systemet förenklar även för elever som har växelvis boende, då även de kommer att få elevkort hemskickade med mer information. Den 4 maj är ett brytdatum då det nya systemet genererar både elevernas adresser och turer och därefter skickas elevkorten ut till alla som har rätt till skolskjuts.

Mer information hittar du här på kommunens skolskjutssidor

Kontakt: skolskjuts@ornskoldsvik.se, Stefan Häggblad 0660- 880 05

*NDBV: nationell vägdatabas. Resultat av ett regeringsuppdrag som Vägverket fick 1996. NDBV är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. NDBV omfattar ett referensvägnät och en stor mängd data kopplat till vägnätet. 

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-04-06