Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny skola i Bredbyn

Nu är det klart att det blir en ny skola i Bredbyn. Programgruppen för planeringen av nya lokaler har tittat på både om- och tillbyggnad och nybyggnad som föräldrarådet vid Bredbynskolan har föreslagit och kommit fram till att en nybyggnad är det mest fördelaktiga alternativet. Nu fortsätter planeringen för att anpassa lokalerna för en maxinvestering på 80 miljoner kronor.

- Vi ser nu att det är möjligt att bygga nytt för den summan, säger bildningsnämnden ordförande Birgith Olsson Johansson. Det som krävs är att vi optimerar ytan så att vi får ner investering och driftskostnad utan att tumma på de kvalitetskrav som kommunen ställer vid en nybyggnation

Den nya skolan kommer att byggas i nära anslutning till nuvarande skola och ska vara klar 2018.Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10

 Kontakta oss

Birgith Olsson Johansson (S)
Ordförande bildningsnämnden
0660 - 882 62
Skicka e-post