Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya attraktiva kunskaps- och utvecklingsmiljöer i Örnsköldsvik

Den 30 november invigs två nya utbildningsmiljöer i Örnsköldsvik. Det är startskottet i skapandet av attraktiva och inbjudande kunskaps- och utvecklingsmiljöer för yrkesinriktade utbildningar i samverkan med arbetslivet.

På Torggatan i centrum samlas nu flera teoretiska yrkeshögskoleutbildningar som till exempel Inköpare, Försäljare och Mjukvaru- och systemutvecklare. Utbildningsanordnarna samverkar i gemensam miljö och delar på utbildningssalar, grupprum och övrig studiemiljö.

– Vi mindre utbildningsanordnare har jobbat i många år mot målet att kunna verka i gemensam central studiemiljö, vilket vi anser gynnar studenterna. Det känns verkligen roligt och framåtsyftande att vi är delaktiga i att arbeta fram en gemensam verksamhetsmodell, säger VD Per Widmark vid Norrlands Yrkeshögskola.

Syftet med att samla eftergymnasiala utbildningar inom liknande områden i gemensamma lokaler är att skapa positiva synergieffekter mellan studenter, näringsliv och utbildningsanordnare.

– Dagens starka teknikutveckling innebär en stor brist på kompetens inom data/IT, säger Karl-Anders Eriksson, regionansvarig på Yrkesakademin. Vi satsar i Örnsköldsvik och är glada över det goda samarbetet med ett engagerat näringsliv, som gett möjlighet till Yh-utbildningen ”Mjukvaru- och systemutvecklare.NET”. Vi ser nu fram emot ett fortsatt gott samarbete i arbetet med nya efterfrågade utbildningar.

I utbildningsmiljön på Sjögatan har genomförts en större ombyggnation. Genom denna integreras företagen inom kreativa näringar med musik- och låtskrivarutbildningarna vid Musikmakarna och Dreamhill Academy.

– Genom att vi nu har fått möjligheten att etablera oss i gemensamma lokaler finns ännu bättre förutsättningar för affärsutveckling, nya företag i vår inkubatormiljö och samverkan med studenter vid utbildningarna här på Sjögatan, säger Jerry Gyll vid Samsound.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-11-26

 Kontakta oss

Malin Wedin
utvecklingsledare
0660-886 47

Victoria Kjellqvist
projektsamordnare
0660-887 02