Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Musikmakarna möter flyktingar i unikt musikprojekt

Studerande vid Musikmakarutbidningen

Förstaårsstudenter vid YH-utbildningen Musikmakarna i Örnsköldsvik har på eget initiativ startat ett projekt där de kommer att möta flyktingar med musiken som arena.

Studenterna har bjudit in en grupp som dels består av vuxna asylsökande, dels unga ensamkommande som går gymnasieskolans språkintroduktionsprogram för att få ta del av deras berättelser. Utifrån flyktingarnas historier kommer studenterna att skriva låttexter. Flyktingarna kommer att få vara medskapande och delaktiga i produktion och framförande i den utsträckning de själva vill.

Studenterna ser fram emot att ta del av flyktingarnas livsöden och få nya perspektiv på tillvaron. Samtidigt tänker de att musiken också kan vara ett sätt för flyktingarna att ge uttryck för tunga upplevelser och en väg att knyta nya kontakter i samhället.  

Projektet ska resultera i en offentlig konsert ”Musik och människor” i Nolaskolans aula 23 mars. Eventuellt ekonomiskt överskott kommer att gå till lokalt arbete för flyktingar, också det på de varmhjärtade musikstuderandes initiativ.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-01-20